Nyheter

Vad händer med kvinnofrids- arbetet i Malmö?

tag

Kvinnofridsarbetet ska stärkas så att det även omfattar papperslösa kvinnor. I förhandlingar med S och Mp när vi bildade majoritet i Malmö var detta en av de frågor som Vänsterpartiet drev igenom. Nu startar dialogen med...

läs mer
Checklista

Tips till dig som vill erbjuda fristad Vilka hinder och möjligheter finns det för att ge papperslösa och gömda flyktingar tillträde till er verksamhet?

• Personnummer Papperslösa personer saknar svenskt personnummer. Om registrering är nödvändigt för er, fundera över möjligheten att skapa separata register som inte kräver personnummer.

• Anonymitet Ta reda på om polis har rätt till information om era deltagare/kunder. För att kunna erbjuda en fristad är det avgörande att polis och migrationsmyndigheter inte får information om papperslösa som deltar.

• Avgifter De flesta som lever utan papper lever också i fattigdom. Har ni avgifter inom er verksamhet? Inför gärna särskilda rabatter och gratiserbjudanden för papperslösa.

• Intyg Om er verksamhet genererar intyg, betyg eller dylikt är det bra att spara deltagarens resultat på ett sätt som går att omsätta i ett officiellt betyg den dag personen får uppehållstillstånd.

• Rutiner Se till att hela personalgruppen är insatt i hur de ska agera när papperslösa söker sig till er. Detta för att undvika att en redan socialt utsatt person hamnar i jobbiga situationer.

• Civilkurage Om ert regelverk gör det svårt att ta emot papperslösa kan ni inom personalgruppen stötta varandra i att ifrågasätta regler och rutiner, eller visa civilkurage genom att bryta mot dessa.

• Ta hjälp av oss! Behöver ni hjälp med att överkomma hinder av olika slag, eller fler tips och idéer på vad som kan göras, tveka inte att kontakta oss!
Malmö för alla

I Malmö lever många personer som saknar uppehållstillstånd och därför får sina liv begränsade på olika sätt i vardagen. Att personer som inte fått uppehållstillstånd väljer att stanna i Sverige istället för att låta sig utvisas gör inte att deras behov och drömmar skiljer sig från andras. Vi vill att alla Malmöbor ska ha tillgång till det som staden har att erbjuda. Därför är vi med och erbjuder en fristad för papperslösa!

Anslut er

Checklista
Goda Exempel
Gå med

malmofristad@gmail.com