Nyheter

Vad händer med kvinnofrids- arbetet i Malmö?

tag

Kvinnofridsarbetet ska stärkas så att det även omfattar papperslösa kvinnor. I förhandlingar med S och Mp när vi bildade majoritet i Malmö var detta en av de frågor som Vänsterpartiet drev igenom. Nu startar dialogen med...

läs mer

Vad är Malmö – fristad för papperslösa?

tag

Många talar om den svenska asylpolitiken som ovanligt generös och öppen, men om man tittar närmare på hur människor på flykt bemöts så ser man en helt annan bild. Man ser att massor av människor från konflikt- och krigsområden, från diktaturer och från länder där kvinnor och hbt-personer förföljs och trakasseras, nekas skydd. Den svenska asylpolitiken skapar en situation där människor är tvungna att gömma sig undan utvisning och därmed leva utan sociala och politiska rättigheter.

Många malmöbor som möter asylsökande ute på skolor och institutioner, i föreningar och klubbar eller hemma bland sina grannar och vänner, har fått insyn i enskilda asylsökandes situation och känt att de vill hjälpa sina vänner i deras kamp. Men vad kan man göra? Lagarna och besluten tas inte av oss. Den politiska bakgrunden, den snåriga juridiken och rutinerna på Migrationsverket är komplicerade, till och med jurister som helt behärskar lagen och det svåra språket kör ofta huvudet i väggen i mötet med myndigheternas sätt att resonera.

För att motverka känslan av att vara så smärtsamt långt från besluten vill vi flytta den migrationspolitiska debatten till lokal nivå i Malmö och engagera såväl folkrörelser och föreningar som politiker och tjänstemän i ett försök att inkludera och skapa en fristad för papperslösa i Malmö.

Vi ser projektet Malmö –fristad för papperslösa som en långsiktig växande rörelse av folklig solidaritet med papperslösa och gömda asylsökande. Fotbollsklubbar, fritidsgårdar, skolor, kvinnojourer, vårdcentraler m.fl. ska kunna ansluta sig och utlysa sin verksamhet som en "fristad" för papperslösa.

Även om dessa asylsökande och papperslösa inte fått uppehållstillstånd så är de malmöbor och vi kan tillsammans se till att deras vardag inte behöver skilja sig från andra malmöbors!

Myndigheterna glömmer att människor fortsätter vara människor oavsett vad Migrationsverket och staten bestämmer om rätten till uppehållstillstånd. De glömmer att ett avslag inte gör en asylsökande mindre lik andra människor, som fortsätter ha behov och drömmar trots dessa beslut. Myndigheterna glömmer att deras beslut inte behöver sätta gränsen för vem som handlar i solidaritet med vem. Vi kan påminna dem om det.
Malmö för alla

I Malmö lever många personer som saknar uppehållstillstånd och därför får sina liv begränsade på olika sätt i vardagen. Att personer som inte fått uppehållstillstånd väljer att stanna i Sverige istället för att låta sig utvisas gör inte att deras behov och drömmar skiljer sig från andras. Vi vill att alla Malmöbor ska ha tillgång till det som staden har att erbjuda. Därför är vi med och erbjuder en fristad för papperslösa!

Anslut er

Checklista
Goda Exempel
Gå med

malmofristad@gmail.com