Nyheter

Vad händer med kvinnofrids- arbetet i Malmö?

tag

Kvinnofridsarbetet ska stärkas så att det även omfattar papperslösa kvinnor. I förhandlingar med S och Mp när vi bildade majoritet i Malmö var detta en av de frågor som Vänsterpartiet drev igenom. Nu startar dialogen med...

läs mer

3 frågor till Martina Nilsson (V) kommunalråd i Malmö

Vad är det som händer med kvinnofridsarbetet i Malmö?

– Kvinnofridsarbetet ska stärkas så att det även omfattar papperslösa kvinnor. I förhandlingar med S och Mp när vi bildade majoritet i Malmö var detta en av de frågor som Vänsterpartiet drev igenom. Nu startar dialogen med andra organisationer om hur vi kan nå de berörda kvinnorna och med kvinnojourerna om hur vi ska lösa finansieringen från kommunen.

Vad har varit hindret för papperslösa kvinnor tidigare?

– Bland annat att socialtjänsten känt sig osäkra i relation till olika lagstiftning som skulle kunna in- nebära att polis får ta del av uppgifter om kvinnan. Nu visar vi tydligt att det finns en politisk vilja att stödja och hjälpa denna utsatta grupp, och arbetar med detaljerna för att göra detta så säkert och tryggt som möjligt för kvinnorna. Man ska få hjälp och stöd undan sexualiserat våld utan att riskera utvisning.

Vad blir nästa kommunala åtgärd för att skapa en tryggare tillvaro för papperslösa i Malmö?

– Idag lever tiotusentals människor i Sverige utan grundläggande rättigheter och vi har, förutom stödet till papperslösa kvinnor, i vår överenskom- melse fått igenom skrivningar om att kommunen ska erbjuda papperslösa barn skola, förskola och skolbarnomsorg.

Malmö för alla

I Malmö lever många personer som saknar uppehållstillstånd och därför får sina liv begränsade på olika sätt i vardagen. Att personer som inte fått uppehållstillstånd väljer att stanna i Sverige istället för att låta sig utvisas gör inte att deras behov och drömmar skiljer sig från andras. Vi vill att alla Malmöbor ska ha tillgång till det som staden har att erbjuda. Därför är vi med och erbjuder en fristad för papperslösa!

Anslut er

Checklista
Goda Exempel
Gå medmalmofristad@gmail.com